concept_logo2Omvänd osmos

Automatisk avhärdningsanläggning


Med en avhärdningsanläggning byts vattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter till natriumsalter som inte ger de beläggningar som kännetecknar hårt vatten. Metoden används i industrier  och institutioner för behandling av vatten till ångpannor- och fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, kyltorn, sköljprocesser, tvätt mm.

 

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardmoduler: Upp till 100 m³/tim och enhet. Anläggningarna levereras som enkel- och flerkolonnsenheter i kall- eller varm-vattenutförande. Filterbehållarna är konstruerade i avhardningstål och ytbehandlade med polyethylen. Anläggningen levereras med en för uppgiften anpassad styrenhet, denna kan vara antingen tids- eller mängdstyrd. Mängdstyrning ger den bästa genomsnittliga vattenkvaliten och driftsekonomin.

 

 

Fördelar
Vårt breda program möjliggör valet av den optimala anläggningen till ert specifika behov, antingen kontinuerlig eller sporadisk vattenförsörjning. Ram-monterade två-kolonn-anläggningar säkrar en kort installationstid.
Materialvalet och den enkla och robusta uppbyggnaden av såväl anläggning som ventilenhet resulterar i lång livstid, 25 år är inte ovanligt.

 Klicka för större bild TYP SM/SG
- Flöde: Upp till 3,6 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:

Typ SG används för avhärdning av varmt vatten upp till

85°C.

Läs mer >>

 

 Klicka för större bild TYP SF/SFH & SFG/SFHG
- Flöde: Upp till 32 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:
SF(H)G-anläggningar används för avhärdning av varmt vatten upp till 85°C. Levereras med galvat rörsystem.

Läs mer >>

 Klicka för större bild TYP SMH/SML
- Flöde: Upp till 26 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:
Anläggningen är monterad på stativ med interna rör- och elförbindelser.

Läs mer >>

 Klicka för större bild TYP STFA
- Flöde: Upp till 100 m³/tim pr. enhet.

Beskrivning:
Anläggningen är komplett med separat regenerationsenhet och helautomatisk brinemaker.

Läs mer >>