concept_logo2Omvänd osmos

Container - vattenreningContaineranläggning

 

Större vattenbehandlingsanläggningar kan, av installations- och transportmässiga hänsyn, monteras i en container, så anläggningen kan sättas i drift på mycket kort tid. Kapaciteten är 7,5-15 m³/tim. Vanligtvis innehåller en container påstryckfilter, avhärdningsanläggning, RO-anläggning och en uppsamlingstank. Anläggningen är monterad i en frostsäker och isolerad 20 fots container.

 

Avsaltat vatten
Med avsaltningsprocessen i en
RO-anläggning renas 98-99 % av råvattnets innehåll av salter. Allt efter vattnets beskaffenhet reduceras ledningsförmågan till under 15 µS/cm. Om anläggningen är monterad i en container, kan den vara i drift i loppet av några timmar. Containern ansluts till vattenförsörjningen tex. via brandslangar

 

 

Marksanering

Vi hyr även ut containers med vattenfilter för marksanering. Läs mer här>>