concept_logo2Omvänd osmos

Golvskurvatten

- skruvatten från skurmaskiner

 

Inom industrin och på verkstäder rengörs golven oftast med golvskurmaskiner.

Skurmaskinerna är utrustade med två vattenbehållare, en för rent vatten och en för smutsigt skurvatten.

Smutsvattnet töms genom en avtappningsslang, vanligen direkt i avloppet. Detta golvskurvatten innehåller i många fall, så höga halter av miljöfarliga ämnen, att det inte får släppas ut till spillvattennätet och reningsverken.

 

Exempel på metaller som kan förekomma

i skurvattnet är: aluminium, bly, kadmium, kobot, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver, tenn och zink 

 

Beroende på vilken typ av industri eller verkstad det gäller, varierar metallhalten och sammansättningen i skurvattnet.

 

Vattenrening för golvskurvatten

Vi saluför ett brett sortiment, för vattenrening av golvskurvatten. Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella skurvattnet. 

 

Grunden i våra system, är påstryckfilter med olika filterpåsar. Beroende på vad skurvattnet innhåller, renas vattnet i flera olika steg.

 

I exemplet nedan, använder vi tre olika påstryckfilter, men i vissa fall räcker det med ett eller två påstryckfilter.

 

Exempel på cirulerande system för skurvatten

Exemplet visar hur man bygger upp ett reningssystem, som kontinuerligt cirkulerar skurvattnet genom påstryckfiltren. Vattnet kan sedan återanvändas i golvskurmanskinen.

  1. Skurvattnet från golvskurmaskinen töms i en öppen utslagstank.
  2. Vattnet pumpas med en dränkbar pump, vidare till en uppsamlingstank på tex 1000 liter. I tanken finns en Sanol-matta, som absorberar olja- och petroleumprodukter.
  3. Filter nr 1: Från uppsamlingstanken pumpas skurvattnet genom det första påstryckfiltret. Här kan man använda en TEX-filterpåse, för grovavskiljning av oljerester eller en filterpåse med invändig kolväv.
  4. Filter nr 2: I det andra filtret sitter en speciell filterpatron, "DMA-oil-absorptionTM", som reducerats vattnets oljeinnehåll, ner till mycket låga nivåer.
  5. Filter nr 3: Om skurvattnet innehåller tungmetaller, använder man i det tredje filtret en speciell filterpåse, fylld med selektiv jonbytarmassa. 
  6. Vattnet pumpas nu tillbaka till uppsamlingstanken och kan återanvänds på nytt i skurmaskinen.

Läs mer om oljeavskiljning>>

Läs mer om påstryckfilter>>

 

 

 

Externa länkar till information om golvskurvatten