concept_logo2Omvänd osmos

 

Marksanering

 

Vi har ett brett sortiment av vattenfilter, som används vid marksanering. 

 

Vi säljer både enskilda vattenfilter och hela system.

Beroende på ert behov, kan ni antingen köpa eller hyra anläggningarna.

 

Vattenfiltren kan monteras i contaniers, som därmed kan flyttas runt på byggarbetsplatsen.

Se demonstration av mobil vattenrening >>

 

För marksanering använder vi följande vattenfilter:

Sandfilter, flermediafilter

Kolfilter - aktivt kol och antrasit

Arsenikfilter

Påstryckfilter

Omvänd osmos

Oljefiltrering-oljesanering

 

Vi saluför även selektiva jonbytare, för vattenrening av bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink.

 

 

 


 

 

 

 

Exempel på marksaneringsprojekt

Nedan följer en sammanställning över några marksaneringsprojekt, som har genomförts.

 

img_4611

 

Göteborg Hisingen - Industritipp

Beskrivning: På Hisingen i Göteborg sanerades en industritipp under 2005. När saneringen var slutförd, byggdes ett affärscentrum.

Vattenproblem: Vattnet var förorenat av många olika metaller bl a zink, nickel, krom, bly samt lösningsmedel

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter och selektiv jonbytare.

 

Fegen - Impregneringsfabrik

Beskrivning: Under 2002 sanerades marken kring en fd. impregneringsfabrik i Fegen.

Vattenproblem: Nickel, krom och arsenik

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter och selektiv jonbytareimg_4606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg - Verkstadslokaler

Beskrivning: Under 2006-2008 saneras marken vid en fd. verkstadslokal för spårvagnar.

Vattenproblem: Nickel, krom och lösningsmedel

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter, antrasit och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.

 

 

Högsby kommun -Lakvatten Deponi

Beskrivning: Vattenrening av lakvatten från depåni, asktipp.

Vattenproblem: Arsenik

Vattenfilter: Arsenikfilter

 

Östersund -Nedlagd industri

Beskrivning: Marksanering av industitomt. År 2006

Vattenproblem: Arsenik, zink, krom och övriga tungmetaller.

Vattenfilter: Påstryckfilter, arsenikfilter och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.

 

Umeå -Nedlagd industri

Beskrivning: Marksanering av industitomt. År 2006

Vattenproblem: Arsenik, zink, krom och övriga tungmetaller.

Vattenfilter: Påstryckfilter, arsenikfilter och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.