concept_logo2Omvänd osmos

MIXED-BED SERIE MB/MBA (NYMASSEFILTER/BLANDBÄDDFILTER)

high_mba

  • Manuell/automatisk avjoniserat vatten med extremt lågt saltinnehåll.
  • Polering av högteknologiska vatteninstallationer
  • Tillämplig för läkemedelsindustrin, elektronikindustrin, sjukhus, kraftstationer mm.
  • Avancerat elektroniskt kontrollsystem
  • Korrosionsbeständig utformning
  • Automatisk mixed-bed anläggning

 

TILLÄMPNING

Lämplig för polering av demineraliserat vatten som är producerat i en automatisk två-kolonn anläggning eller omvänd osmosanläggning. Även tillämplig för framtagning av måttliga kvantiteter av demineraliserat högkvalitativt vatten direkt från vattenverk.

 

Ett alternativ till denna anläggning, är Eurex-systemet >>

 

MIXED-BED PRINCIPEN

Anläggningen innehåller en blandning av katjon och anjonbytare som är regenererade med saltsyra och natriumhydroxid var för sig. När vattnet passerar genom den regenererade jonbytaren, byts katjoner och anjoner mot väteoch hydroxidjoner, vilket ger ett demineraliserat vatten med en extremt låg konduktivitet.

 

REGENERATION

Regeneration startar med en separation av de två jonbytarna. Sedan följer en regeneration med saltsyra och natriumhydroxid. Efter flera sköljningar mixas de två jonbytarna igen genom komprimerad luft. En regeneration tar 3,5-4 timmar.

 

ANLÄGGNINGENS UTFORMNING

Kolonnen är ytbehandlad med polyetylen med hög portäthet som gör den helt korrosionsbeständig. Rör och ventiler är tillverkade av plast.

 

KONTROLLPANEL

Den elektroniska 12 volts kontrollpanelen innehåller en konduktivitetsmätare, samt kontroll- och programdelar. Panelen har batteriback-up om strömmen skulle brytas, samt utgång för fjärrlarm.

 

KVALITETSKONTROLL

Konduktivitetsmätaren indikerar kontinuerligt kvaliteten av det behandlade vattnet i microsiemens (µS/cm). Ju lägre konduktivitet - desto renare vatten. Vattenkvaliteten är övervakad av ett justerbart larm som också kan överföra regenerationsimpulser.

 

PROGRAMVAL

Det är möjligt att välja mellan tidsstyrd, mängdstyrd och kvalitetsstyrd. Programdelen har 16 tidsstyrda regenerationscykler. Alla regenerations och operationsförhållanden kan följas via lysdioder.

 

DUPLEX

För kontinuerlig drift kan två mixed-bed anläggningar installeras så att en av anläggningarna alltid är i drift. När kapaciteten är förbrukad regenereras anläggningen och står i stand-by läge medan den andra anläggningen är i drift.

 

KAPACITET

En mixed-bed anläggning för polering av demineraliserat vatten har väldigt stor kapacitet. Baskapaciteten räknas i valencer per regeneration. Kapaciteten räknas fram genom att dividera baskapaciteten med totala saltinnehållet (i valencer) på det aktuella vattnet.

 

KVALITETSPOLERING

Behandling av demineraliserat vatten med lågt kolsyreinnehåll resulterar i konduktivitet under 0,1 µS/cm vid 10°C. Detta fordrar regenerationer med demieraliserat vatten. Krävs att kiselsyrainnehållet ska vara så lågt som möjligt måste regenerationsvattnet hettas upp.

 

VATTENVERKSVATTEN

Rening av vattenverksvatten med måttligt saltinnehåll, resulterar i demineraliserat vatten med konduktivitet som är lägre än i vatten från både två-kolonn anläggningar och omvänd osmos anläggningar. Avhärdat eller demineraliserat vatten används till regenerationen.

 

TILLBEHÖR

Syra och lut sugs direkt in i anläggningen med hjälp av ejektorer. Kemikalierna kan sugas direkt från ordinarie kemikaliebehållare eller från speciella syra eller lut tankar. Syran och alkaliskt vatten från regenerationen neutraliseras enligt reglerna för avloppsvatten.

 

MANUELL MIXED-BED ANLÄGGNING

Samtliga anläggningar finns även att få i manuellt utförande.

 

mb-tabell