concept_logo2Omvänd osmos

Mobil vattenrening

För vissa ändamål, kan det finnas behov av flyttbara anläggningar. Det kan tex vara för att fylla upp ett system eller för att rena vatten under en begränsad tid.

 

Vi kan erbjuda följande lösningar: