concept_logo2Omvänd osmos

Filterpatron DMA-oil-absorptionTM

img_5534

Denna filterpatron används tillsammans med ett påstryckfilter, samt en speciell filterinsats.

Det finns många verksamhetsområden inom industrin, t ex. olje- och bensinbranschen, maskinindustri mm som har problem med oljehaltigt spillvatten. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används, behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift. Läs mer>>

Med hjälp av DMA-oil-absorptionTM filtret reducerats vattnets oljeinnehåll väsentligt och kan komma ner till en koncentration under 5 ppm.

DMA Sorption är baserat på den nyutvecklade filtreringsprincipen, som används för Multiple Layer CartridgeTM (MLC) patroner.

Filtret är typgodkänt av Lloyd's Register (Certificate no.: SAS PO30092).

 

olja1 

Vattnet pressas in mot mitten, i filterpatronen.

 

Påstryckfilter EF-5

 

img_5557

 

 

 

Filterinsats

 

img_5563

 

 

Filterinsats med filterpatron

 

img_5572