concept_logo2Omvänd osmos

Oljesanering - Oljefiltrering - Oljeavskiljning - Oljeabsorption

 

Här visas vårt sortiment av filterpåsar och tillbehör, som används vid oljesanering.

Överst på denna sida, visas produkter för grövre oljefiltrering och längre ner visas filterpåsar och patroner, som används för finare oljeabsorbtion.

 

Sanol-matta

img_4717

Sanol-mattan används för olja- och petroleumprodukter. Den används t ex vid spill och läckage av olja, bensin och diesel. Mattan absorberar ej vatten och kan därför användas i tankar eller utomhus vid regn . Släpper ej ifrån sig absorberad vätska. Sanol är biologiskt nedbrytbart bioskum som i huvudsak består av kol, kväve och vatten och inte reagerar kemiskt med vätskor.

 

Filterpåsar för oljefiltrering typ TEX

img_5539

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

 

Användningsområden

Denna typ av påse används i recirkulation av mycket oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

 

Portäthet

50 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

100 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

 


img_5543

Filterpåsar för oljeabsorbtion typ ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas.

 

Användningsområden

I recirkulation i avfettningsbad och sköljbad med innehåll av olja och fett. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

 

Portäthet

10 µ och 50 µ.

 

 

Filterkudde för oljeabsorbtion typ ABS

 

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv avsorbtionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h.

Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

 

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 

Aceton

Acrolein

Allyl Chloide

Benzene

Butul Acetate

Bytyric Acid

Cyclohexane

Ethyl Benzene

Isoprene

Methyl

Methacrylate 

Naphtalene

Styrene

Toulene

Triethyl amine

Vinyl Acetate

Xylene

 

                       img_5601

 

Filterpatron DMA-oil-absorptionTM

img_5534

Denna filterpatron används tillsammans med ett påstryckfilter, samt en speciell filterinsats.

Det finns många verksamhetsområden inom industrin, t ex. olje- och bensinbranschen, maskinindustri mm som har problem med oljehaltigt spillvatten. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används, behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift, se sortimentet ovan.

Med hjälp av DMA-oil-absorptionTM filtret reducerats vattnets oljeinnehåll väsentligt och kan komma ner till en koncentration under 5 ppm.

DMA Sorption är baserat på den nyutvecklade filtreringsprincipen, som används för Multiple Layer CartridgeTM (MLC) patroner.

Filtret är typgodkänt av Lloyd's Register (Certificate no.: SAS PO30092).

Läs mer>>