concept_logo2Omvänd osmos

 

SELEKTIV JONBYTARANLÄGGNING

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt spillvatten. Denna typ av anläggning används i industrin, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

Selektiva jonbytare används bl a för bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink.

 

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardmoduler: 0,5-10 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ SEL-FNS, framställs i fem standardmoduler. Fullautomatisk regeneration.

 

Fördelar
Det är möjligt att uppnå utsläppsvärderna på mindre än 0,1 mg/l per. metall för divalenta metaller.

 

Image0001

 

Image0004