concept_logo2Omvänd osmos

Magnetinstats i filterlocket på påstryckfilter

För att öka påstryckfiltrets upptagningsförmåga av metaller, kan påstryckfiltren levereras med en magnetinsats i filterlocket. Denna insats kan även köpas separat.

För att få maximal utnyttjande av magneterna, skall de rengöras varje gång man byter filterpåse. Filterpåsens portäthet (1-800 my) väljs efter filtreringsbehovet  och är inte beroende på magneterna. Med stigande filtreringshastighet, minskar upptagningsförmågan på magneterna. Därför rekommenderas ett maxflöde på 15 m3/h.

 

Filterpåsar

Det finns en rad fördelar med att använda filterpåsar.

  • Ingen vattenförbrukning för backspolning
  • Återanvändbara filterpåsar
  • Enkel installation och betjäning
  • Klarar både kallt och varmt vatten
  • Kan användas för både sura och basiska vätskor
  • Det finns specialpåsar för olja, lösningsmedel bakterier mm.
  • Välbeprövad och kostnadseffektiv vattenrening
  • Mått: Diameter 170 mm, Längd 400 mm och 800 mm.
  • Filterpåsen kan monteras på en adapter.
  • Vid större flöde, ingår filterpåsarna i en slamavvattningsmodul.

 

 

 

 

Vårt produktprogram för filterpåsar till EF/EFG tryckfilter består av filterpåsar för

Mekniska filtrering

Bakteriefilter

Oljefiltrering

Oljeabsorbtion

Kolfilter

 

Påsar för mekanisk filtrering

Dessa påsar är tillverkade av polypropylen och tål syra, alkali och neutrala ämnen. Påsarna tål temperaturer upp till 100°C och kan användas i anslutning till meknisk filtrering av olika typer. Dessa påsar kan normalt återanvändas flera gånger efter rengöring.

 

Användningsområden

Påsarna används där mekanisk filtrering är intressant. Speciellt i samband med delströms-filtrering av fjärrvärmevatten genom kontinuerlig filtrering av upplösta kemikalier och andra föroreningar.

Påsarna är särskilt lämpliga för fjärrvärmevatten, kylvatten, pannvatten och slamfiltrering i fosfateringsline liksom förfilter till jonbytning och kolfilter.

 

Portäthet

EF 2:                            1, 5, 10, 25, 50 och 100 µ.

EF(G) 5, 6, 7, 8:            1, 5, 10, 25, 50 och 100 µ 200 µ, 400 µ, 800 µ

 

 

Adapter

Vi saluför även en adapter, som kan används tillsammans med filterpåsar i cirkulerande system.

 

  Mekanisk rening 

 

 

Närbild på filterpåsar

 

Filterpåse 1 My

Filterpåse 

5 My

Filterpåse 10 My

Filterpåse 50 My

Filterpåse 250 My

Filterpåse 400 My

Filterpåse 800 My