concept_logo2Omvänd osmos

Uthyrning - vattenreninghigh_smh602

Vi hyr ut olika typer av vattenbehandlingsanläggningar till kunder med ett tidsbegränsat behov för antingen avhärdat eller avsaltat vatten. Alla anläggningar är designade för kontinuerlig drift och snabb anslutning.


Uthyrningsanläggningar används främst till följande uppgifter:

 

  • Uppfyllning av akumuleringstank
  • Uppfyllning av ledningsenhet på kraft- och värmeverk
  • Tillfällig vattenförsörjning vid ombyggnad av befintlig anläggning
  • Processvatten till pilotprojekt

Avhärdat vatten
Med avhärdning byts vattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter mot natriumsalter, som inte ger de effekter som kännetecknar hårt vatten. Det behandlade vattnet har en hårdhetsgrad under 0,5 °dH. Avhärdningsanläggningen styrs automatiskt efter vattenförbrukningen. Det är sammanbyggt på ett stativ med interna rör- och elinstallationer. Baserat på en vattenanalys blir anläggningens styrpanel programmerad innan leverans.

 

Avsaltat vatten - uthyrningsanläggning i container
Vid behov av störe mängder avsaltat vatten kan man hyra en container med en komplett vattenbehandlingsanläggning.
Se containeranläggning >>